fredag 13 april 2012

Maj 2015

Staden Jakobstad beviljade oss 1 000 € i stöd ur Jakobstads 350-årsjublieumsfond.April 2015

15.4.2015 kl. 11 ordnas PRESSINFO i Campus Allegro V vän.
Alla hjärtligt välkomna!

Äntligen är Vega m.m projketet avslutat och slutrapporten inlämnad till NTM-centralen.
LAAJAarkiteker som handhaft huvudprojektering, arkitektplanering och projektledning har gjort ett
helt fantastiskt jobb, som verkligen är utöver det vanliga. VVS -och elplaneringen sköttes av Avecon Oy Ab och konstruktionsplaneringen av Aaro Kohonen Oy.

Här länk till projektboken med 3D-bilder och ritningar.

Nu börjar vi jobba för att hitta finansiering! Du får mer än gärna komma med och jobba för detta unika projekt!! Kontakta Maria Lunabba 050-5947814

Svenska kulturfonden beviljar oss 1 500 € för anordnande av krigskadeståndsseminarium för både allmänhet och skolungdomar. Begivelsen avslutas med middag för inbjudna betalande gäster tillsammans med "Mannerheim". Mera information ges i augusti 2015.

Staden Jakobstad beviljade oss verksamhetsbidrag 500 € för år 2015.

Kommunikationsministeriet har i beslut från 16.4.2015 beslutat bevilja Vegastiftelsen 7 500 € i statsunderstöd.

Mars 2015

Vi deltar i Sjöhistoriska dagarna 20-22.3.2015 och får möjlighet attge en kort presentaion av Vega m.m. Anders Björklund, prof. och  f.d chef för Sjöhistoriska muséet i Stockholm tycker att vi har ett helt unikt och utmärkt projekt på gång. Av samma åsikt är prof. Jari Ojala från Jyväskylä universitet och många andra.

December 2015

Genomförs Tour de Baltic II .Besök till Tallinns och Stockholms olika maritima museer.
I Stockholm besöktes Beckholms Varv och Skeppsholmen. I Talliinn besöktes Eesti Meremuseeum, Lennusadansmuseum och gamla Meremuuseum i Vana Tallinn.
Alla fartyg, varv och museer gav inspiration för vidareplanering av vår egen varvsverksamhet

Sommaren 2014

Stiftelsen anställer två ungdomar en för att katalogiserar Vegas lösöre och en för att röja sly och städa upp runt Vega.

Maj 2014

Genomförs resan Tour de Baltic I. Maritima museer i Karlskrona, Helsingör och Roskilde besöks´. Första dagens besöktes museet  Louisiana. Andra dagen Vikingamuseet i Roskilde och               martinmuseet i Helsingör och sista dagen maritimmuseet i Karlskrona.
Alla museer gav inspiration för vidareplanering av vårt eget museum, men Vikingeskibsmuseet i   Roskilde med dess olika uteverkstäder för barn och ungdom gav oss en fin grund att stå på för
dem kommande arkitektplaneringen av själva ormrådet runt Vegahallen. De övriga mycket moderna,  fina och verkligt påkostade museerna gav oss också inspiration för vårt mera småskaliga projekt.


April 2014

Svenska Kulturfonden har beviljat oss 9 000 € som delfinansiering i Leaderprojektet.

Vi har valt LAAJA arkitekter som huvudplanerare av Vegahallen och snickeriet.


December 2013

Aktion Österbotten r.f/Leader via NMT-centralen stöder genom beslut 17.12.2013 Vega-projektet med totalt 42 000 €. Egenfinansiering uppgår till 18 000 €, varav 10 000 € söks som understöd av Svenska Kulturfonden. De sammanlagda totalkostnaderna är 60 000 €.

Projektbeskrivning:
Målsättningen är att skapa första delen av ett unikt maritimt museum i Gamla Hamn i Jakobstad, dvs. planera och uppgöra konstruktions-, VVS- samt elplanering för Vega hallen och ett snickeri. Projektet kommer att marknadsföras och en exkursion ”Tour de Baltic ” görs till Sverige, Estland, Litauen.


Maj 2013

I maj 2013 publicerades projektboken Vega m.m. – förstudie av området kring Vega
Här kan du ta del av förstudien som omfattar 70 s. + bilagor

Vega m.m. - förstudie av området kring skonaren Vega

Samtidigt ordnades en presskonferens 29.5.2013 i Rotundan Campus Allegro, Jakobstad

November 2012

Ett seminarium om krigsskadestånd ordnades 7.11.2012 i Ständerhuset i Helsingfors av Helsingfors universitet och Statsrådets kansli.
Läs mera:  http://vnk.fi/tiedostot/julkinen/pdf/2012/Sotakorvaus_sv.pdf 
I samband med seminariet beslöts att publicera en antologi över de tal som hölls. Antologin över krigsskadestånden kommer att publiceras hösten 2014 av statsrådets kansli och intäkterna går till Vega-stiftelsen.