torsdag 14 mars 2013

Varför Vega

 • Mången har frågat mig: Vad är Vega, varför finns Vega nu i Jakobstad? Låt mig försöka svara.
 • Skolningsfartyget Vega transporterades i juni 1997 från Tallinn till Jakobstad. Estniska staten hade överlåtit Vega som gåva till Vega-stiftelsen, vars ändamål är att restaurera Vega i ursprungligt och seglingsdugligt skick.
 • Vega byggdes på Oy Laivateollisuus Ab:s (LaTe) varv i Åbo och levererades 1952 till Sovjetunionen. Vega ingick i det otroligt tunga krigsskadeståndet, som åvälvdes Finland efter senaste krig.
 • Avtalet om krigskadestånd utgjorde en väsentlig del av fredsförhandlingarna och var en förutsättning för fredsavtalet. Vega kan sålunda betraktas som en symbol för vår bestående fred.
 • Krigsskadeståndets belopp, formellt 300 miljoner gulddollar, skulle betalas i varor och fördubblades genom att det bands till värdet före kriget.
 • En del av skadeståndet betalades i form av fartyg. Först en lång lista på existerande fartyg. Sedan i form av nya, för ändamålet byggda fartyg. Det var inte fråga om småsaker.
 • Eftervärlden kan knappast ens fatta vidden. De nya fartygens antal steg över 500 st. Av dessa var 91 st tremastade träskonare av samma typ som Vega.
 • Det gäller fartyg byggda i trä. Redan före kriget hade man frångått träet som material för fartyg av denna storlek. Nu gällde det att hastigt samla kunniga skeppstimmermän; samla och nyskapa en gammal kunskap. För ändamålet grundade LaTe tog sig frejdigt an uppgiften med tillämpande av moderna metoder; limträbalkar. De torde ha producerat 45 skonare. T.ex. F.W.Hollming i Raumo byggde 35 st med traditionella balkar.
 • En av Like:s skonare byggdes omagnetiskt och kallades "guldskonaren" eftersom den blev så dyr.
 • Det var inga småbåtar. Vega mäter 44,95 meter (Loa) med en bredd om 8,75 m; ett havsgående segelfartyg med 225 hkr råoljemotor
 • Av dessa över 500 fartyg är enligt uppgift endast Vega i sådant skick att det kan repareras. Vega är visserligen miserabel i dag efter mer än tio år på torra land.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • VEGA har hela tiden använts som ett skolningsfartyg för handelsflottan. Hemhamnen har hela tiden varit Tallinn.
 • VEGA är det sista sitt slag. Den sista produkten av finsk skeppbyggnadskonst i trä av denna dimension. Urgammal kunskap kombinerad med modernaste träkonstruktion.
 • VEGA är Europas historia. Slutfasen av de ekonomiska uppgörelserna efter andra världskriget.
 • VEGA är Östersjöländernas historia. Slutfasen efter den sista väpnade konflikten; den sista i en månghundraårig historisk utveckling.
 • VEGA är Finlands historia. Ett litet lands förtvivlade ekonomiska kamp för sin självständighet, - och inledningen till ett industriellt uppvaknande.
 • VEGA är brödrafolkens samhörighet. Återbördad av esterna till Finlands folk är Vega en dokumentation av dessa folks nära förbindelser och viljan att se mot framtiden tillsammans.
 • VEGA måste räddas.
 • VEGA är vår omistliga nationalegendom.
 • VEGA får ej förfalla - förmultna - försvinna.
 • Detta är mitt svar på frågan varför Vega nu är i Jakobstad.
 • VEGA är den ljusaste stjärnan i Lyran, spektraltyp AO, magnitud 0.1. Efter Sirius och Canopus den ljusaste stjärnan på vår himmel. Namnet lär vara en förvanskning av arabiska al-Waki den fallande Örnen.
 • Tremastade barken VEGA gav namnet åt Vegaexpeditionen, och efter det åt mången vacker kvinna i Norden.
Bror Hagström