torsdag 20 juni 2013
Valter o Alex guidar dig i Vegas skeppshalll m.m. från och med 25.6 och hela juli, så passa på!
Inträde 5 €, barn under 12 gratis. 
Vill du se på Vega i VR-glasögon så lyckas det också mot en extra avgift på 5 €.

Om Vega

Krigsskadeståndsfartyget Vega är en tremastad skonare, byggd i trä och riggat som skonertskepp, som år 1952 levererades till Sovjetunionen som en del av det tunga krigsskadestånd, som ålades Finland som villkor för fred. 20% av skadeståndet bestod av sammanlagt över 500 nybyggda fartyg, av dem 91 st 300 tons skonare.

Vega togs ur bruk 1979 och togs upp på slip 1986. EestiMeremuseum hade för avsikt att sanera henne, men arbetet kom aldrig i gång på allvar. Skonaren var dåligt skyddad och började förfalla. På finländskt håll planerades olika sätt att rädda Vega, men många hinder tillstötte.

Efter sonderingar och underhandlingar med Eesti Meremuseum beslöt Jakobstads Gamla Hamn Ab att grunda en stiftelse, som den 3 juni 1996 registrerades med namnet Vega-stiftelsen.

Vegastiftelsens syfte är att som ett musealt forskningsobjekt återställa Vega i ursprungligt seglingsdugligt skick som en representant för sin tids skicklighet och bygga fartyg av inhemskt trä och seglingskonsten. Stiftelsen vill väcka allmänhetens, speciellt ungdomens intresse för fartyget och för de historiska värden skeppet representerar
Med Tallinn som hemhamn har Vega fungerat som ett skol-fartyg för Sovjets handelsflotta. På Vega har således estniska sjömän fått sin utbildning.